Natuurtuin 'De Veenmol'

Website is vormgegeven door Wellantcollege.

9. Ruïnemuur.

In oktober 2013 werd de oude school van het Wellantcollege aan de Zijde gesloopt. Met ruim 2 kubieke meter oude gevelstenen is in deze heemtuin een ruïnemuur als herinnerings- en  natuurobject gebouwd. Hierbij is gebruik gemaakt van kalkhoudende specie/mortel. De muur is gemetseld door metselaar Hessel. Hessel is naast een oude rot in het metselvak ook een fervent natuurliefhebber, die de muur belangeloos voor de Natuurtuin heeft gemetseld.

Een ruïne is een heel specifieke groeiplaats, geschikt voor planten die van nature op rotsachtige bodems voorkomen. In ons land wijken zulke planten uit naar stads- en kademuren, putten en trottoirs.

Deze ruïne verbeeldt een restant van bebouwing. In de vormgeving is gezorgd voor zoveel mogelijk reliëf – kleine kiertjes en randjes waarop muur-vegetatie zich thuis voelt. Er zijn zonnige, droge en hete plekken, maar ook schaduwrijke, vochtige en koele delen.

De ruïne is nu nog tamelijk ‘vers’ en minder geschikt voor begroeiing. Gaandeweg zal het bouwsel door weer en wind verder verweren. Ingewaaid organisch materiaal zal de vestiging van algen en (korst-)mossen mogelijk maken. De bloemplanten volgen nog weer later.

De aanplant aan de schaduwzijde zal o.a. worden gesponsord door:

V.O.F. Verla Plant (specialist in varens)

Laag Boskoop 114

2771 HA Boskoop

Tel: 0172-218362

Echte muurplanten kunnen deze nieuwe groeiplaats niet op eigen kracht bereiken en worden gezaaid of geplant. Voorbeelden zijn Muurbloem, Muurpeper op vlakke en zonnige plekken, Gele Helmbloem en Muurleeuwenbek op steile of koele plekken. Ook verschillende soorten varens vinden hier hun standplaats.

 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info