Natuurtuin 'De Veenmol'

Website is vormgegeven door Wellantcollege.

4. Natuurlijke slootoever.

Slootoevers zijn er in overvloed in Boskoop. Het zijn gebieden met een voedselrijke en vochtige bodem, met een ruige begroeiing als resultaat.

Toch zijn natuurlijke oevers niet overal te vinden. Vaak zijn de oevers beschoeid. Een natuurlijke oever geeft dieren de gelegenheid van de sloot op het land te komen en andersom. Dit is natuurlijk voor amfibieën een noodzaak maar ook voor muizen, egels, de ringslang en allerlei watervogels.

Langs en in het water groeien veel planten met een ‘rietachtig uiterlijk’ zoals Riet, Lisdodde. Kalmoes, Egelskop en Gele Lis. Op de wat hogere delen op de oever vinden we planten als Wederik, Kattenstaart, Grote Brandnetel en Moerasspirea. Allemaal planten die voor veel insecten en hun larven aantrekkelijke voedselbronnen of waardplanten zijn.

Brandnetel en Riet hebben de eigenschap snel te groeien en andere plantensoorten te domineren. Aan het eind van de winter als de groei weer op gang komt worden deze soorten een aantal keren selectief bestreden door ze weg te knippen. Minder sterke soorten als Kattenstaart of Moerasspirea kunnen hierdoor langzamerhand terrein terug veroveren.

In september wordt de oever grotendeels gemaaid en geruimd. Veel insecten die deze planten als waardplant gebruiken zijn dan ontwikkeld en uitgevlogen.

 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info