Natuurtuin 'De Veenmol'

Website is vormgegeven door Wellantcollege.

13. Milieu- educatief centrum.

Het groene domein waarin Wellantcollege actief is, zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Het gaat dan om zaken als voedsel, water, milieu, duurzaamheid, gebruik en beheer van onze ruimte. Als groene opleider speelt het Wellantcollege daarop in. Het Wellantcollege biedt groen onderwijs in een snel veranderende verstedelijkte omgeving.

Het Wellantcollege werkt aan het realiseren van haar koers: bijdragen aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs, opleiding en advisering. Deze nieuwe koers van Wellant, waarbij zij zich focust op een ‘groen gezicht naar buiten’, past helemaal in dit nieuw te ontwikkelen Zwarte Pad gebied waar de Natuurtuin een onderdeel van uit maakt. In  combinatie met de kernwoorden kleinschaligheid en herkenbaarheid wil het Wellantcollege  leerlingen een veilige en inspirerende onderwijsplaats bieden.

Wellantcollege Boskoop gaat en staat voor een levensechte leeromgeving binnen de groene context. Iedere leerling verlaat de school met een diploma.  In de school worden de activiteiten ontwikkeld vanuit het ‘groenplein’;  buiten de school in de rijke groene omgeving.  De leerlingen krijgen een afwisselend en praktisch aanbod. Leren is dan minder schools en gaat eigenlijk vanzelf. De theorielessen ondersteunen de praktijklessen.

Met de Natuurtuin 'De Veenmol' wil het Wellantcollege een bijdrage leveren aan de ruimtelijke uitgangspunten van de gemeente Alphen aan den Rijn rondom het Zwarte Pad gebied. De voorste helft van de Wellantkavel is openbaar gebied, de achterste helft (achter het hek) is semi-openbaar.


 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info