Natuurtuin 'De Veenmol'

Website is vormgegeven door Wellantcollege.

10. Zandheuvel.

Een gewone bult zand is nu niet bepaald voor iedereen een sieraad in de tuin. Veel soorten graafwespen en zandbijen maken echter nesten in het zand.

Voorwaarde is wel dat het zand in de zon ligt, zodat het zand lekker opwarmt. Zo’n zandheuvel is nogal gevoelig voor verstoring. Wij vragen daarom van de bezoekers hun medewerking door deze heuvel niet te betreden.

Graafwespen zijn solitaire wespen waarbij elk wijfje een eigen holletje graaft. In zo’n holletje maakt ze één of meerdere broedcellen dat ze vult met verdoofde spinnen en insecten. In elke broedcel wordt vervolgens een eitje gelegd. Tenslotte sluit ze het holletje af met een laag zand of met steentjes.

Zandbijen hebben een levenswijze die wel wat lijkt op die van graafwespen. Alleen zijn bijen geen rovers. De broedcellen worden dan ook gevuld met nectar en stuifmeel.

Deze grotendeels kale zandheuvel is aan alle zijden gestut door een stenen muurtje, met hoogstens 1 jarige ruderale begroeiing. Om de zandheuvel minder gemakkelijk te laten betreden is deze verhoogd aangelegd met een naar binnen hellende ommuring.

Aan de binnen- en buitenzijde van deze muur is grond aangebracht waarin varens en droogte minnende planten zijn aangeplant.


                                   

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info