Natuurtuin 'De Veenmol'

Website is vormgegeven door Wellantcollege.

1. Moeras.

De lagere delen van Nederland waren vroeger veel natter dan nu. Het water had vrij spel in rivierdelta's, veengebieden plassen en  vennen. Veel van deze natuur is verdwenen door inpoldering en demping ten behoeve van wegen-, huizen- en landbouw. Een ander deel is omgevormd tot recreatiegebied.

Aan het begin van de lente bloeien aan de rand van het moeras veel dotterbloemen. Na de lente is het wateroppervlak getooid met afwisselend witte en gele bloemen van achtereenvolgens waterdrieblad, gele plomp, waterlelie en watergentiaan.

Moerassen zijn ook het leefgebied van vele diersoorten. In het voorjaar zetten padden, kleine watersalamanders en bruine kikkers massaal hun eieren af (padden- en salamandersnoeren en kikkerdril). Libellen en waterjuffers vliegen af en aan. In het water zelf is het een gekrioel van allerlei waterdieren. Tussen de rietstengels broeden niet alleen waterhoentjes maat ook muizensoorten!

De eilandjes van boomstammen creeren een gewild biotoop voor o.a. watervogels. Van hieruit kunnen ze foerageren, rusten en observeren en zijn ze gevrijwaard van loslopende honden.

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info