Natuurtuin 'De Veenmol'

Website is vormgegeven door Wellantcollege.

Doelstellingen en uitgangspunten

Het totale Zwarte Pad gebied moet een Natuurpark worden. Dit boomkwekerijgebied verandert langzaam in een natuur- en recreatiegebied. Hierin is plaats voor ontspanning, zijn goede wandelroutes uitgezet en heeft het goede zit- en rustmogelijkheden. Dit park gaat een onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In dit gebied streeft men naar een grote biodiversiteit.

  1. Aantrekkelijk (groen-/natuur-) onderwijs bieden in een snel veranderende verstedelijkte omgeving.
  2. Bijdrage leveren aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs, opleiding en advisering.
  3. Levensechte leeromgeving bieden binnen een groene context.
  4. Natuureducatie en natuurbeleving geven aan een grote verscheidenheid van doelgroepen zoals: basisschoolleerlingen, jeugdafdelingen van natuurorganisaties, deelnemers aan excursies in het gebied, IVN natuurgidsen, Leerlingen van het Wellantcollege, VVV-excursiegroepen, natuurbelevende bezoekers.
  5. Jeugdigen een positief gevoel t.a.v. de natuur en hun leeromgeving laten ontwikkelen in een groene leeromgeving.
  6. Kinderen die op jonge leeftijd kennismaken met de natuur, leren gemakkelijker en ontwikkelen zich harmonieuzer tot evenwichtige mensen (bron: Lector Dieuwke Hovinga, leerstoel ‘Natuur en Ontwikkeling’ te Leiden).
  7. De verbinding tussen de natuur is de basis in de opdrachten bij de verschillende vakken op het Wellantcollege (biologie, carrousel en groen-gerelateerde vakken).
  8. Kleinschaligheid en herkenbaarheid
  9. Veilige en inspirerende les- en leeromgeving
  10. Samenwerking realiseren met gemeente Alphen a/d Rijn, hoveniers, boomkwekerijen en natuur- en milieuorganisaties

 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info