Natuurtuin 'De Veenmol'

Website is vormgegeven door Wellantcollege.

Algemene informatie.

 De kavel van het Wellantcollege aan het Zwarte Pad te Boskoop ligt in het zogenaamde Zwarte Pad gebied. Het is de eerste tuinkavel gerekend vanaf de Zijde. De kavel maakt deel uit van het Noordelijk deel van het Zwarte Pad gebied. Dit cluster krijgt op termijn het thema ‘Natuurpark’. In drie verschillende fasen ondergaat dit gebied, volgens het Structuurplan Boskoop 2015, een metamorfose van een boomkwekerijgebied met veel achterstallig onderhoud naar een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied. In de toekomst moet iedereen hier zijn eigen ontspanning kunnen vinden met goede wandelroutes en zitmogelijkheden. Zo ontstaat er een groene gebruikerszone die onderdeel uit gaat maken van de Ecologische Hoofdstructuur. Het Zwarte Pad gebied behoort tot een niet afgegraven stuk veengebied van de gemeente Boskoop.

Hierboven en -onder het Zwarte Pad gebied te Boskoop (bron Alphen aan den Rijn)

Halverwege de Natuurtuin 'De Veenmol' staat een afsluitbaar hek. Dit het is overdag altijd geopend op doordeweekse dagen. Voor het hek ligt het beheer in handen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Achter het hek is dit voor rekening van het Wellantcollege.

Een Natuurtuin van ongeveer 0,7 ha. is eigenlijk te klein voor een ideaal biologisch evenwicht. Maar er wordt wel gestreefd naar een zo groot mogelijke soortenrijkdom van flora en fauna. De combinatie van dit streven en het creëren van stabiele leefgemeenschappen staan op gespannen voet met elkaar. Onherroepelijk legt dit druk op het beheer van deze heemtuin.

           Twee maattekeningen van de Natuurtuin 'De Veenmol'

Voor het beheer op de Natuurtuin zijn vrijwilligers onontbeerlijk. De vrijwilligers wonen in en om Boskoop en richten hun tijd grotendeels zelf in. Wel is het zo dat iedere vrijwilliger een eigen gebiedje heeft waar zij de scepter zwaaien in het beheer.

Ook werken er, hoofdzakelijk op de zaterdagochtend, leerlingen van het Wellantcollege mee op de Natuurtuin 'De Veenmol' in wisselende samenstelling. Natuurlijk is het hard werken op de Natuurtuin De Veenmol  maar een beetje luieren en humor hoort er altijd bij.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


 


 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info